Listo de publikaĵoj

De ideoj al agoj

Vi estas mia heroo

Kolorilustrita retrorigardo al la historio de la Organizaĵo de Unuiĝintaj Nacioj por Edukado, Scienco kaj Kulturo.
Dulingva libro en la ĉina kaj en Esperanto.
Aŭtoris: Cristina Stanca-Mustea
Eldonita 2020: Parizo/ Roterdamo – Unesko /  UEA
Fikcia libro en Esperanto-traduko, kiu informas infanojn kiel ili povas batali kontraŭ Kovim 19. Aŭskultu la sonlibron en Esperanto. 

Gvidilo al la 17 celoj por daŭripova evoluigo de Unuiĝintaj Nacioj

Antaŭparolo: Humphrey Tonkin
Enkonduko: Rakoen Maertens

1. Neniu malriĉo: Renato Corsetti
2. Nula malsato: Heidi Goes
3. Bona sano kaj bonfarto: Christoph Klawe
4. Bonkvalita edukado: Mark Fettes
5. Seksa egaleco: Manuela Roncoo
6. Pura akvo kaj higieno: Allan Argolo
7. Pagebla kaj pura energio: Alvaro Motta
8. Bona laboro kaj ekonomia kreko: Giorgio Novello
9. Industrio, inventemo, infrastrukturo: Tamás Slezák
10. Redukti malegalecon: Rafaela Urueña
11. Daŭripovaj urboj kaj komunumoj: Eric Hamelin kaj Guillaume Armide
12. Respondecaj konsumo kaj produktoj: Manfred Westermayer
13. Klimata agado: Orlando Raola
14. Subakva vivo: Francesco Maurelli
15. Surtera vivo: Said Pontes de Albuquerque
16. Paco, justo, fortaj institucioj: Ulrich Brandenburg
17. Partnerecoj por la celoj: Humphrey Tonkin

Kelkaj specialaj tagoj de Unuiĝintaj Nacioj

Niaj kontribuintoj

kovrilo de Gvidilo al la 17 celoj por daŭripova evoluigo de Unuiĝintaj Nacioj
Redaktis Humphrey Tonkin, Rakoen Maertens. Eldinis Mondial, Nov Jorko kaj Universala Esperanto-Asocio, Roterdamo. La celojn tradukis Humphrey Tonkin kunlabore kun Mark Fettes, Brian Moon, kaj Istvan Ertl.
La filmeto elmontras diversajn homojn kiuj diras la 17 Celojn por Daŭripova Evoluigo por la jaroj 2015-2030, kiujn la Unuiĝintaj Nacioj adoptis je septembro, 2015. 
Humphrey Tonkin, la Reprezentanto de UEA ĉe UN-Novjorko, skribis jene pri ĉi tiuj 17 gravaj UN-aj celoj, kiuj estas subtekstigataj (de Scott Turton) en la ĉi-supra video: “Estas nenia dubo, ke, unuflanke, la temo dauripova evoluo restos kerna demando por UN en la estonteco kaj ke la Celoj estas en multaj rilatoj paralelaj al la gvidaj principoj de la esperantistoj, sed ke, aliflanke, la Celoj ne rekonas la gravecon de la lingva dimensio. Unuflanke ni subtenu tiujn Celojn kaj kunlaboru en ilia realigo; aliflanke ni ne perdu okazon atentigi pri tio, ke sen demokrateco lingva oni ne povas dudirekte dialogi kun multaj el la homoj celataj de la Celoj.”

Fundamento de la homaj rajtoj

Entenas ankaŭ “Universala Deklaracio de Homaj Rajtoj”, “Internacia Pakto pri Civilaj kaj Politikaj Rajtoj” kaj “Internacia Pakto pri Ekonomiaj, Sociaj kaj Kulturaj Rajtoj”.
Kontribuoj de M. Fettes kaj M.R. Urueña. 
Tradukis H. Tonkin. 
Eldonita 2016: Roterdamo – UEA
We use cookies in order to give you the best possible experience on our website. By continuing to use this site, you agree to our use of cookies.
Accept